Tänk att en nöt- och lammköttsgård i VG kan binda mer koldioxid än den släpper ut, det är tillväxt på riktigt det med fotosyntesen och den gröna kolatomen i centrum. Det är de svarta kolatomerna vi skall lägga kraft och fokus på att fasa ut!

Vi träffade länsöverdirektör Lisbeth Schultze, regionrådet Kristina Jonäng och Berit Mattsson, Miljö- och livsmedelshandläggare på Regionen.

Kristina Jonäng skriver så här på sin Facebooksida efter träffen:

”På besök på Överön idag ihop med representanter från LRF och länsstyrelsen. Roys marker har betats av djur varje säsong i minst 350 år och vårdats av bönder i tio generationer. Lönsamheten är väl si och så. Friluftsliv och turism i området tenderar att öka. EUs, statens och regionens satsningar på mosaikmarker, miljöstöd och andra ersättningar för att hålla landskapet öppet är också hyggligt. Det mest frustrerande är byråkratin och krångliga regler som dessutom riskerar att styra utvecklingen fel. Roy nämner bland annat beteskontroller som sker så sent på hösten att områdena riskerar att bli betade alltför hårt. Vi samtalar om klimat, biologisk mångfald och gröna innovationer. Tack för en fantastisk dag!”

Remissen skall vara besvarad den 31 oktober och du hittar den här >>

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se