Debattartikel - Författare Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

Vi i det gröna näringslivet står för framtiden. Allt det som idag görs med fossila resurser kan istället göras med biomassa. Många av de tjänster som efterfrågas alltmer kring såväl människors hemmiljö som kring rekreation och turism är beroende av det gröna näringslivet. Ett vitalt grönt näringsliv är kort sagt en avgörande byggsten för att skapa det Västra Götaland vi vill ha.

Vad är det då som gör frågan så aktuell i Västra Götaland just nu? Precis som alla branscher är även det gröna näringslivet beroende av en god konkurrenskraft och en nyckel är att det finns kunniga och kompetenta människor som vill engagera sig i branschen.

Under de senaste åren har gymnasieutbildningen som riktar sig åt det gröna näringslivet i regionen genomgått formliga konvulsioner vilket haft ett högt pris för hur många unga som velat utbilda sig. Oron börjar dock skingra sig och för stora delar av regionen kan vi nu anta att denna fråga kommer att få en tillfredsställande lösning även om ett arbete återstår i vissa andra delar.

Under alla dessa diskussioner som varit har frågan om utbildning för dem som är äldre än 19 år tyvärr hamnat i skymundan. Detta är särskilt allvarligt i en bransch där vi vet att många startar som egna företagare vid en lite högre ålder och inte direkt efter gymnasiet.

Oredan som varit har inneburit att den av regionen aviserade, och av bland andra LRF påhejade satsningen på yrkesbytarutbildningar riktade åt det gröna näringslivet inte kommit igång på riktigt och gör vi inget NU riskerar tåget att gå!

Vi har ett gyllene tillfälle att även göra en viktig framtidssatsning för enyrkesbytarutbildning som ger fler, såväl unga som nyanlända, tillträde till det gröna näringslivet just nu. Regionen har aviserat sin vilja, kommunerna kan om de vill och branschen, bland annat företrädda av LRF, är med helhjärtat.

Vad måste då till för att åstadkomma detta? Vi vet att frågan inte kan administreras på 49 håll i regionen, ska en sådan här regional kraftsamling kunna genomföras måste det ske gemensamt. Vi behöver sannolikt passa på att utnyttja att EU:s strukturfonder just nu öppnar för nya grepp i frågan.

Ja, vi behöver samarbeta kring en gemensam lösning. LRF är med.

Är regionen och regionens kommuner det?

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland

Debattartikel bl a införd i Skara Tidning, Falköpings Tidning och Västgöta-Bladet 161021