Älgförvaltningsgrupp 4 har tillsammans med Länsstyrelsen konstaterat att den sammanlagda planerade avskjutningen inom älgskötselområden samt licensområden inte leder till att förvaltningsområdets mål uppfylls. För att uppnå förvaltningsmålen har man därför beslutat att fördela en tilldelning om ytterligare 18 vuxna hondjur bland licensområdena i älgförvaltningsområdet.

Mer information om hur du som har licensområde i det aktuella området ska gå tillväga för att få extra tilldelning finner du i denna information "Måluppfyllelse älgförvaltningsplan i område 4".

Janne Landström
Äganderätt företagande, LRF Västra Sverige, jan.landstrom@lrf.se