Då ska du ta tillfället i akt att komma på någon av de träffar med olika teman som ordnas i LRF Västra Götaland den 22 - 23 november. Förbundsordförande Helena Jonsson kommer tillsammans med våra äganderättsexperter Erik Evestam och Carl von der Esch ge svar på dina frågor. Du får också möjlighet att komma med inspel.

Tisdag 22 november Tema: Äganderätt

Ett samarrangemang tillsammans med Sveriges Jordägareförbund

Plats:     Brunsbo Gästgifveri och Hotell utanför Skara, http://brunsbo.se/
Tid:        Kl 12.00 - 17.00, start med lunch

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson samt LRFs äganderättsexperter Erik Evestam och Carl von der Esch lyfter äganderättsfrågorna ur ett generellt, nationellt samt lokalt perspektiv. Anders Grahn, generalsekreterare för Jordägareförbundet och Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa, ger Jordägareförbundets syn på äganderättsfrågorna och hur de arbetar med dessa.

Anmälan: Förlängd anmälan till måndagen den 21 november till vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.

Tisdag 22 november – Tema: Äganderätt

Plats:     Hotell Swania, Trollhättan, www.scandichotels.se/hotell/sverige/trollhattan
Tid:        Kl 18.00 - 21.30, start med fika och matigare smörgås

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson samt LRFs äganderättsexperter Erik Evestam och Carl von der Esch lyfter äganderättsfrågorna ur ett generellt, nationellt samt lokalt perspektiv.

Anmälan: Förlängd anmälan till måndagen den 21 november till vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.

Onsdag 23 november – Tema: Skog

Plats: Rångedala bygdegård, Rångedala, https://rangedalabygdegard.se/
Tid: Kl 13.00 - 16.00, matigare smörgås serveras

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson inleder, vad kan LRF ge mig som inte en skogsägarförening kan? Dialog kring LRFs skogssatsning, vad vill jag som medlem ha ut av LRF i skogsfrågor.

Anmälan: Förlängd anmälan till måndagen den 21 november till vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.

Välkomna!

LRF Västra Götaland
i samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan      

Ev frågor till Clara Hyltbäck, LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se eller 033-44 28 46.