Totalt hann hon besöka medlemmar på fyra platser runt om i regionen. Temat för träffarna var äganderätt, skog och LRF som den nya miljörörelsen.

Frågorna var många och några brände till lite extra.

– Artskyddsförordningen, strandskyddet och nyckelbiotoper är alla frågor som bubblar under ytan och som kan ställa till det för markägare. För att inte tala om den generöst tolkade talerätten där många olika intressenter vill styra brukandet sa Helena.

Träffen på Brunsbo utanför Skara gjordes i samarrangemang med Jordägareförbundet och med under träffen fanns också Anders Grahn, generalsekreterare för jordägarna. Han pratade om de nålstick som hela tiden kommer från myndighetshåll eller från allmänheten, och som påverkar äganderätten. Fast pågående jord- och skogsbruk inte ska påverkas när det ligger inom strandskyddsområde så ställer strandskyddet till det för markägarna.

Erik Evestam, äganderättsexpert och Carl von der Esch, chefsjurist LRF, fanns också med på träffarna.

Presentationer som visades under träffarna:

Kort presentation äganderätt – Helena Jonsson >>

Hotad äganderätt – Anders Grahn, generalsekreterare Sveriges Jordägareförbundet >>

Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa, ger Jordägareförbundets syn på äganderättsfrågorna >>

Om äganderätten – Carl von der Esch >>

Vem får använda din skog? – Erik Evestam >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbäck@lrf.se