En kväll som kom att präglas av allehanda frågor. Mest om vattendirektivet, resultatet av regeringens överprövning och vad som händer här nu framgent. Jag visade live-filmen från LRF Västra Sverige Facebooksida med Dennis Wiström som trycker på att vi ska se övergödning som en möjlighet och att dikning är bra ?!

Kvällens knappt 30 deltagare var också mycket engagerade i andra frågor som förvaltning av älg, generella biotopskyddet, artskyddsförordningen, kött och klimatdebatten samt vad LRF behöver göra mer utanför vår egen lantbruksvärld. Frågor också om hur vi arbetar mot restauranger, material att använda på mässor och sist men inte minst "varför ska man/jag vara medlem i LRF" ... en liten folder med typ 5 argument vore bra stöd då fler ska värvas.

Min kväll i Rörastugan inleddes med att visa filmen "Tillsamamns får vi landet att växa", som jag tycker är helt fantastisk bra, ger mig glädje och stolthet som LRF-medlem.

Jag är tacksam och stolt över att få ta del av engagemanget från medlemmarna Orust lokalavdelning, kändes som ett LRF-möte i Skaraborg 😉

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com