Tillsammans med Bondelaget i Östfold så har vi diskuterat problemen med gäss i grödor men även där allmänheten vistas.

Vi har fått EU-medel för en förstudie där projektplanen skall sättas och samfinansiering för huvudprojekt ska lösas. Det är en målsättning att vi gemensamt med andra aktörer ska finna lösningar så att gässens skadeverkningar kan minskas. Gässen skrämmer bort vadare från strandängar och skiter ner badplatser för att inte tala om hur de äter lantbruksgrödor.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se