Det bästa för miljön är ju om gödseln går tillbaka till kretsloppet, helst där fodret och ströet är producerat, men det kan många gånger vara svårt/omöjligt att lösa för den enskilde hästägaren. Ett problem kan vara att samarbetet med lantbrukare – speciellt tätortsnära, där de flesta hästarna finns – inte alltid fungerar, det kan vara ont om spridningsareal eller så har vi helt enkelt inte arbetat upp de rätta kanalerna.

Med de strömedel som finns idag, t ex halm- eller träpellets, torv och hackad halm behöver gödseln inte komposteras på samma sätt eller lika länge som tidigare med lång halm. Då borde det finnas många fler möjligheter att ta hand om hästgödseln, inte bara lägga den i en container och låta den bli jordförbättring!

Det finns också många fördomar om hästgödsel …

  • Den innehåller ingen näring att tala om (jo, hästgödsel som komposteras eller lagras innehåller lika mycket kväve N, fosfor P och kalium K som fastgödsel från mjölkkor)
  • Spån (terpener) är giftigt för växterna (stämmer inte!)
  • Den innehåller alldeles för mycket strö i förhållande till gödseln (är oftast inte alls så numera)

En enkät som skickats ut i förväg visade att arrendatorerna på Hisingen som svarade för ca 40 % av antalet hästar hade problem med eller betalade dyrt för att bli av med sin gödsel.

Därför ordnade Hushållningssällskapet Sjuhärad och Fastighetsförvaltningen på Göteborgs Stad i slutet av oktober ett möte för arrendatorer och andra intresserade på Göteborg Horse Park: Gödsel – en resurs eller ett problem,och ett 50-tal intresserade kom, bl a hästägare, lantbrukare och trädgårdsodlare.

Efter ett antal korta föredrag om gödsel ur olika perspektiv, bl a olika användningsområden, minglade man med varandra för att diskutera olika lösningar och ev kunna hitta samarbetspartners.

Det visade sig finnas intresse från ett antal lantbrukare att bygga större gödselplattor och samla ihop gödsel från olika stallar för mellanlagring och kompostering innan spridning på åkrarna, eftersom man inte inom de nitratkänsliga områdena på Hisingen får lagra gödseln i stuka någon längre tid.

Under kvällen hittade också några producenter/mottagare av gödsel varandra för fortsatta diskussioner. Även trädgårdsodlare visade sig vara mycket intresserade av välkomposterad hästgödsel. Vi hoppas att kvällen ledde till ökad kunskap och att kontakter togs för framtida samarbete.

Margareta Bendroth
Hästrådgivare, Margareta.Bendroth@radgivarna.nu