Ett som är säkert är att det står för en stor del av den svenska BNP och potentialen är enorm, om den tillåts växa och ge förutsättningar. Lantbruket och skogsbruket sitter på många av lösningarna för ett mer hållbart samhälle.

Ivar Virgin jobbar till vardags på SEI (Stockholm Environment Institute). Ivar Virgin är Senior Research Fellow vid SEI Stockholm och har doktorsexamen (PhD) i biokemi. Ivar arbetar med frågor kring globala bioresurser och hur länder, främst i Afrika, kan få tillgång till modern biovetenskap. Ivar driver också gården Mariedal, Lundsbrunn. Han talade på Gröna Möten i Skara i torsdags.

Han menar att uttrycket Bioekonomi har exploderat på sistone. – Alla pratar om det och det är verkligen en het fråga, säger han.

Jordbruket producerar inte bara mat utan också bioplaster, textil, mediciner, färg med mera. Jorden producerar 200 miljarder ton biomassa per år, människan använder 12 miljarder av denna biomassa. Det som kan vara komplicerat är hur man kan komma åt biomassan och använda den. Idag använder man exempelvis alger som jetbränsle.

Idag finns det helt ”neutrala” fabriker som släpper ut väldigt lite eller ingenting alls i vår omgivning. Ett exempel på ett företag som arbetar mycket med Bioekonomi är Domsjö. Eftersom de också jobbar med många olika produkter har detta inneburit att de inte är lika känsliga för konjunkturen på fossila bränslen.

De företag som bara specialiserat sig på bränsle har en längre uppförsbacke då priset på bränslen idag fortfarande styrs av priset på fossila råvaror. Att Trump vann presidentvalet i USA kan ytterligare sakta ner utvecklingen för Bioekonomin runt om i världen.

Enligt Ivar Virgin kan gentekniken vara en lösning för en hållbar bioekonomi. – Man kan då designa nya hållbara grödor.

I Afrika kan detta vara en del av lösningen. För ju effektivare vi kan vara per producerad enhet desto mer mark kan vi spara. Om vi kan designa egenskaperna redan i plantan så behöver vi inte förädla produkterna lika mycket i traditionella fabriker.

Den svenska Bioekonomin uppskattas idag stå för 11,3 procent av Sveriges BNP, och antalet anställda inom Bioekonomin är idag nästan 350 000 varav merparten jobbar inom jordbruket/agroprocess, vilket motsvarar 7,3 procent av den totala sysselsättningen.

LRFs riksförbund har jobbat länge för att få till en analys av Bioekonomins betydelse för BNP Näringsdepartementet har nu startat ett Samverkansprogram där Helena Jonsson deltar. Förra veckan presenterade SCB en analys av bioekonomins betydelse för BNP, som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Bioekonomins betydelse bekräftad >>

Vill du veta mer om Gröna möten gå in på www.gronamoten.se.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se