Av avdelningens ca 195 medlemmar kom 20 personer, man konstaterade att det blir färre och färre som kommer på årsmöten i föreningen. Men positivt var att det var många yngre personer och några barn som var med.

Av årets aktiviteter som fältvandringar, studiebesök mm var det ”traktor-bowlingen” som stack ut med 120 deltagare. Ett nytt grepp där man använder en traktor och en ensilagebal (väl inplastad) plus en backe och några ”stubbar” som käglor. Mycket lyckat arrangemang som man skall upprepa nästa år.

En viktig fråga som kom upp var den ökande nedskräpingen i Ätradalens område. Det är flera större vägar som går igenom området och detta har blivit ett stort problem. Burkar och nedskräpning från bland annat snabbmatsresturangen McDonald's.

Man har varit i kontakt med Vägverket om att ställa ut fler soptunnor på rastplatser, men fått avslag pga kostnaden. Här krävs nya grepp som får arbetas fram av styrelsen.

Även vildsvinen i området ökar fort och här skall styrelsen få till en informationsträff om hur man kan gå vidare.

Valberedningen hade lyckats bra med att välja in hälften kvinnor i styrelsen. Som ny ordförande valdes Kristoffer Karlsson in, 21 år gammal.  Är det LRFs yngsta?

Kvällen avslutades med god mat, kaffe och tårta och en reseberättelse från We Effects resa till Rwanda och Uganda som undertecknad varit med på och presenterade.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare och coach LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se