LRF Västra Götaland och LRF Värmland har, efter förfrågan, skickat med inspel kring arbetsgrupperna i Nationella Skogsprogrammet.

Till remissvaret >>