Ambitionen och välviljan går det inte att anmärka på. Men hur förslagen påverkar de gröna näringarna i Göteborg har man inte tänkt på tillräckligt. Staden är stor markägare och arrenderar ut mark och fastigheter. Stadens agerande påverkar villkoren för många.

LRF Göteborgs svar på remissen >>

Remiss Naturvårdsstrategiskt program för biologisk mångfald i Göteborg >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se