LRF Ungdomens påverkansarbete utåt samt mer kontakt och sammarbete med de övriga styrelserna i regionen var frågor som diskuterades. Susan Larsson från LRF Ungdomens riksstyrelse informerade om arbetet som sker på riks och Ingrid Pettersson berättade om sin resa med We Effect till Bolivia.

Styrelsen för 2017 består av omval på Emma-Klara Arnell, ordförande, Hanna Johansson vice ordförande, Hanna Fredholm, Terese Andersson, Victor Sund och Tim Björn samt nyval på Emil Karlsson, Marcus Pettersson och Malin Larsson.

Tidigare styrelseledamöterna Elin Hedborg Pettersson och Martin Koldemar avtackades, även Liselotte Jonsson hade avböjt omval.

Kvällen avslutades med mat och bowling.

Emma-Klara Arnell
Ordförande LRF Ungdomen Sjuhärad, emmaklara.arnell@gmail.com