Det finns ett generellt förpackningsansvar/producentansvar enligt lag som gör att säljare av förpackningar måste vara anslutet till ett återvinningssystem.

För lantbrukets plast (ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie) har man organiserat sig i en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare kallad Svensk Ensilageplast Retur.

Bedömningen är att ett eget system är billigare än att ansluta sig till Förpacknings- och Tidningsinsamling som samlar in övriga förpackningar i samhället.

De som är anslutna till den ideella föreningen är:

AB Raniplast Oy
BPI Agri
DLA Agro
Farmlink AB
Kalmar Lantmän
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund)
Olssons Frö AB
Poly Produkter AB
Svenska Foder AB
Lantmännen Lantbruk
Svenskt Växtskydd
Tama Scandinavia AB
Trioplast AB
Yara AB

Den operativa delen av verksamheten sköts av Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). Det är ett materialbolag av liknande slag som finns för glas, tidningar m fl returmaterial. De upphandlar i sin tur tjänsten hämtning på marknaden.

Svepretur tecknade 2015 ett femårigt avtal med entreprenören KRSAB, dvs t o m säsongen 2019.

Det bästa för att påverka platser och tider är att respektive kommungrupp kontaktar Mikael Rang som är ansvarig för logistiken på KRSAB. Så är exempelvis gjort på Orust och i Töreboda.

Carl-Fredrik Svederberg
Regionstyrelseledamot LRF Västra Götaland, carlfredrik@lackokungsgard.se