Att träffa er medlemmar och lyssna in aktuella frågor och föra en dialog är väldigt inspirerande och för vår organisation framåt.

Förutom själva årsmötesförhandlingarna har jag kort informerat om vad vi gör i regionstyrelsen och hur man kan komma i kontakt med oss. Jag har pratat om olika digitala plattformar där vi kan mötas såsom FB, nyhetsbrev och hemsida.

Det som ger mig mest är att lyssna in de frågor som ni tycker är aktuella. De frågor som stått på tapeten i veckan har varit: synpunkter på plastinsamling, funderingar kring slam, synpunkter på avverkningsanmälningar som ligger ute på Skogsstyrelsens hemsida, äganderätt, lantmäteriets oförmåga, hur lösa generationsskiften, EU-stöd, LRFs ställningstagande kring COOP-reklamen och köttdebatten, urbanisering, funderingar kring spannmålspriser och hur skapa delaktighet/engagemang.

Som ni ser är det stor spridning på ämnena. Jag hoppas att ni som var med på Sötåsen och i Flistad fick svar på alla frågor. I något fall, såsom plastinsamling, har jag lovat att återkoppla. Det sker både personligen och i nyhetsbrevet för er övriga.

Det är också givande att se att det bedrivs så mångfacetterad verksamhet i era avdelningar såsom grillkvällar, cykelutflykter, skogskvällar, skattekvällar, filmkvällar och aktiviteter kring hur förbättra produktionen.

Som vanligt är bemötandet vänligt och ni är intresserade av att diskutera. Att man sedan får hemlagad mat såsom i Flistad är väldigt trevligt. Lasagnen var mycket god!

Jag blev imponerad av Tidans LRF-avdelnings ambition att lyfta in yngre medlemmar i styrelsen. Här är ni ett föredöme för övriga. Det som driver vår organisation framåt är era viljeinriktningar som uttrycks i motionsform. Detta är ju vårt främsta sätt att påverka vilka frågor som LRF skall arbeta med framöver. I båda avdelningarna antogs det motioner.

Återigen tackar jag för ert bemötande och engagemang och hoppas på fler trevliga möten med de avdelningar som jag skall besöka kommande veckor.

Carl-Fredrik Svederberg
Regionsstyrelseledamot LRF Västra Götaland, carlfredrik@lackokungsgard.se