Till filmen från äganderättsträffen på Swania, Trollhättan, 22 november >>

Förbundsordförande Helena Jonsson anförande hittar du 8.55 min in i filmen.

Chefsjurist Carl von Der Esch anförande hittar du 33.49 min in i filmen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbäck@lrf.se