LRF Häst inledde dagen med att redogöra för vad de arbetat med under de 2,5 år som de funnits. Jordbruksverket räknar nu antalet hästar.

– Att få ett statistikunderlag är viktigare än vad man kanske tror. Att vi kan visa på branschens betydelse för Sverige är oerhört viktigt för att vi ska kunna lyfta viktiga frågor som berör ”våra” hästföretagare säger Sara Westholm på Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) som höll i den första programpunkten ihop med Erika Lindberg, chef på LRF Häst.

LRF Häst har som branschorganisation öppnat upp frågan om kompensationsstöd och huruvida hästar ska ingå där. Man har också ”räddat” hem gårdsstöd för alla med hästverksamhet och mer än 36 ha mark (små gårdar är undantagna redan från början).

– Även skattefrågor är ibland problematiskt för hästföretagare och därför har LRF häst varit med och bildat en arbetsgrupp ihop med Skatteverket som tittar på skattefrågor som har koppling till hästföretagande. Vi har också haft en utbildningsdag för 340 av Skatteverkets handläggare för att på så sätt få dem att förstå hästföretagandet. Även arbetsmiljörelaterade frågor och politikerträffar har varit prioriterade områden, säger Erika Lindberg på LRF Häst.

Under dagen fanns också LRF Konsult på plats och företagarna fick ställa sig frågan hur de kan skruva på både intäkts- men också kostnadssidan. – Ibland är det bra att räkna baklänges, hur mycket behöver jag ta betalt för att få en skälig lön, sa Karin Lundqvist som hjälper hästföretagare med deras ekonomi på LRF Konsult.

Dagen avslutades av George Jansizian, jurist på LRF Konsult som berättade om sitt arbete med att hästrelaterad juridik. – Det är inte helt lätt att köpa häst men inte heller att sälja.

Hästar är levande djur men inom juridiken är de likställda med döda ting som exempelvis en mobiltelefon. Det blir mest problem när en häst säljs av en näringsidkare och köps av en privatperson. Vi har sett en ökad trend av att folk reklamerar hästarna när de inte fungerar som de tänkt. Man ska dock komma ihåg att en häst kan förändra sig när den byter ryttare, miljö eller foder, säger George.

För att vara på den säkra sidan gäller det att skriva ordentliga avtal, man kan gärna skriva in att hästen säljs i befintligt skick och att man upplyser om vilka ”fel” som hästen har. Som köpare är det också viktigt att kolla upp försäkringen och vad som gäller.

– Mitt råd är att skriva ett ordentligt avtal då detta minskar risken att man hamnar i en kostsam process, avslutade George.

George har skrivit en masteruppsats i ämnet och den finner du här >>

Vill du veta mer om LRF Häst så hittar du information här >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se