Västra Götalandsregionen har i dokumentet ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” lämnat en del förslag för hur vi ska minska vår klimatpåverkan i regionen.

LRF Västra Götaland har svarat på en remiss angående förslaget och trycker bland annat på att livsmedelsproduktionen inte bör framstå som ett så stort problem, när vägtrafik och industri står för betydligt större andel av utsläppen.

Vi tycker också att man hellre ska använda begrepp som ”välj mat med omsorg” istället för ”vegetariskt”, eftersom det senare inte alls behöver betyda en minskad klimatpåverkan. Det handlar mer om en helhetssyn kring vår konsumtion tycker vi, och det är framförallt viktigt vad man byter ut köttet mot om man nu ska göra det. Samt naturligtvis – först och främst – att välja svensk mat!

Vi har också tryckt på att regionen betydligt mer bör framhålla trä som byggmaterial.

LRF Västra Götalands svar på remissen >>

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se