LRFs regionala och kooperativa råd är en mötesplats där LRFs riksförbundsstyrelse träffar regionordförandena samt företrädare för organisationsmedlemmarna, de större intressemedlemmarna och LRF Ungdomen. I april träffas rådet i Stockholm och på hösten någonstans i landet. I år var det LRF Västra Götalands tur att vara värd och rådet är förlagt till Skara.

Temat för rådet denna gång är forskning och innovation. Under tisdagseftermiddagen genomfördess studiebesök på Götala, som är SLUs forskningsanläggning för nöt- och lammköttsproduktion, och Nötcenter Viken, som är Lantmännens Lantbruks försöksgård för foder till nötkreatur.

Under onsdagen knöts temat ihop med inspel från Agroväst och ett pass om LRFs roll i forsknings- och innovationsvärlden. Flera andra intressanta frågor fanns också på agendan under rådet, bland annat ett pass om skogen i LRF med dialog om rollfördelningen mellan LRF och skogsägarföreningarna med fokus på det näringspolitiska arbetet.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se