Gruppen representerar framförallt näringslivet i Skaraborg och samlas en gång per år för att diskutera vilka vägar som ska prioriteras vad gäller bärighetshöjande åtgärder. Det finns ett vägnät som LRF varit med och tagit fram, där viktiga vägar för näringslivet är utsedda.

För att hålla listan uppdaterad är det också viktigt att vi som använder de här vägarna uppmärksammar vilka som har sämre bärighet och kan behöva förstärkningsåtgärder.

Kontakta Jenny Nilsson, 054-54 52 62 eller jenny.nilsson@lrf.se, om du vill veta mer om Bärighetsgruppen eller göra inspel angående vägar i området.