Är du producent och/eller leverantör av en produkt som du skulle vilja att ditt barn får till lunchen i skolan, eller din mamma får njuta av till fikat på äldreboendet? För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med kommunen, som blir till genom upphandling.

Inför kommande upphandling av livsmedel med avtalsstart 1 maj 2018 önskas vetskap om du som producent/leverantör av enstaka produkt finns och vill erbjuda denna till kommunen. Genom att lämna uppgift i separat intresseanmälan visar du att det finns behov av att kunna lämna anbud för enstaka produkt, till begränsad volym och leveransadress.

Tanken är att vid ett påvisat intresse starta upphandling av livsmedel i god tid innan avtalsstart våren 2018. Förhoppningen är att teckna avtal med flera av er i god tid innan avtalsstart. Detta för att ni ska ha tid till förberedelser.

Du förbinder dig inte till någonting genom att fylla i intresseanmälan. Intresseanmälan nås via nedanstående länk och ska skickas in senast 9 januari.

Länk till intresseanmälan >>

Pernilla Fischerström
Processledare offentlig upphandling,
pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se