För den som vill ha helgläsning och kanske lite adrenalinpåslag finns Miljökonsekvensbeskrivningen och övrigt material att ladda ner. Remissen är starkt försenad, när LRF träffade Energimarknadsinspektionen i början på september sas det att remissen skulle ut inom 14 dagar. Något har hänt, vad kan vi bara spekulera om …

Skogssäter - Stenkullen >>

Miljökonsikvensbeskrivning ny 400 kV-ledning Skogssäter - Stenkullen >>

Svenska Kraftnät har bestämt var vinkelstolparna ska stå. Det kan man kalla samråd. Det är anmärkningsvärt att Svenska Kraftnät inte har mer än ett alternativ för ledningen. I andra ärenden har Energimarknadsinspektionen, EI, varit tydliga med vikten av riktiga samråd. Att berörda inte har blivit lyssnade på kommer att bli en nöt för EI att knäcka.

Hur som helst så har LRF stor beredskap när väl remissen kommer. Vi kommer att anordna flera markägarmöten och agera för markförlagd ledning.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se