Vi har just haft arkeologiska utgrävningar på gården. Det är ju trevligt att våra förfäder även för fyratusen år sedan tyckte detta var en trevlig plats.

Men jag tror att de precis som vi anser att utvecklingen ska gå framåt.

Tror ni att de tycker eldstaden på bilden är bevarandevärd? Snart blir väl en stor del av de kulturvärden som har bevarats genom ett omsorgsfullt brukande också K-märkt och vi får skötsel och åtgärdsplaner via Länsstyrelsen?

Vi på Rydet vill tacka LRF Västra Götaland för ett riktigt bra arbete under 2016 med stort engagemang som vanligt!

En riktigt Trevlig Jul och Gott Nytt År!

Anders Rydsmo
Ordförande LRF Vårgårda kommungrupp, anders@rydet1.se