Moderator Monica Didriksson, LRF Västra Götaland, lät politikerna svara på frågor runt livsmedelsstrategi och krisberedskap. Politikerna fick först svara på blandade frågor, som varför de blivit politiker och vilka hjärtefrågor de drev. Även svara på frågor om deras bild av den svenska bonden samt bl a vad som vad viktigast på julbordet.

Den tunga frågan, när livsmedelsstrategin införs fick vi svaret från Patrik Björk (S) att ambitionen var att få till en uppgörelse med övriga partier nu i december. Det har dock varit svårt att få partierna att enas. Enligt Sten Bergheden (M) liknar uppgörelsen mer en vision än en handlingsplan och att den saknade ”tänder”.

Sveriges försörjningsgrad, livsmedelstransporter i ett beredskapsläge samt även beredskap inför eventuell avspärrning var också frågor som politikerna fick diskutera.

Vi var slutligen eniga om att vårt bränsle och databeroende gör att vi är mycket sårbara! Vi måste än mer satsa på samt gynna förnyelsebara bränslen som HVO och RME (min kommentar).

Även om inga precisa svar i många frågor så är känslan att vi har bra politiker från Västra Götaland och att de värnar om länets bästa.

Elisabeth Thisner
Ordförande LRFs kommungrupp i Mariestad, elisabeth.thisner@tele2.se