Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. Mindre allvarliga symtom kan också ses som nedsatt allmäntillstånd, diarré och ägg utan skal. Gräsänder och andra andfåglar kan bära på smittan utan att vara sjuka. Detta influensavirus kan ibland passera artbarriärerna och har bland annat infekterat gris, katt, mink och människa.

Det virus som påträffats i november i år är ett H5N8 som inte drabbar människor. Det är inte heller farligt att äta ägg eller kyckling. Man ska undvika att föra smittan med sig från vilda fåglar till sina egna tamfåglar. Har man varit i kontakt med vilda fåglar eller fågelträck (med smitta) så är ju risken påtaglig. Viruset har cirkulerat i Europa sedan oktober i år med ökad risk för att smittan ska komma in i tamfågelbesättningar och vi har haft ett utbrott i Helsingborg i november med 210 000 höns som nu har avlivats. Denna influensa lyder under epizootilagen.

Om man misstänker att djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Jordbruksverket har tidigare fastställt att det är skyddsnivå 2 som gäller. Det betyder bland annat att alla fjäderfän ska hållas inomhus och inte springa fritt ute. Hobbyfåglar kan du ha i en rastgård, helst med tak men du ska utfodra och vattna inomhus eller under tak. Samma med bad som ska skötas på samma sätt. Följ länkarna nedan för utförligare instruktioner.

Jordbruksverket >>

SVA >>

Lars Uhlin
Länsstyrelsen i Västra Götaland,
lars.uhlin@lansstyrelsen.se, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland