Personalen och delar av LRFs regionstyrelser i Västra Götaland och Värmland träffade Magnus Kindbom, chef på LRF Skogsägarna* samt Mona Norberg Holmsten, medlemschef på LRF för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra samarbete mellan regionerna och riksförbundet/avdelningarna.

Både LRF Värmland och LRF Västra Götaland anser att de skogsägande medlemmarna är lika viktiga som alla andra medlemmar men att de ibland hamnar i skymundan. Våra regioner har också många medlemmar som äger och brukar skog. LRF Värmland och LRF Västra Götaland har sett att många medlemmar blir påverkade av diverse intrång i sin skog. Det kan vara artskyddsförordningen som sätter käppar i hjulet för brukande eller ett naturreservat som inrättas utan att markägaren har haft tillräckligt att säga till om, för att bara nämna några frågor.

Därför lades lite extra tid på mötet till att diskutera hur LRF Skogsägarna och LRF tillsammans kan jobba med skogsfrågorna för maximal medlemsnytta. Vilken roll har LRF regionalt och vilken roll vill vi ha? Vilka frågor kan vi driva och behöver vi driva inom skogsområdet för att skapa medlemsnytta för er, våra medlemmar.

Vi pratade också om vilka medlemserbjudanden som finns och hur dessa kan förbättras. Även medlemsrekryteringsfrågan var uppe.

* LRF Skogsägarna är en avdelning inom LRF med ansvar för de skogliga frågorna. LRF Skogsägarna är också branschorganisation för de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna. LRF Skogsägarna består av LRFs skogsägardelegation och ett kansli som svarar för den dagliga verksamheten.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se