Det finns många engagerade och kunniga personer runt om i Västra Götaland. Genom de rapporter som de andra i styrelsen och personalen skrivit från de möten de deltagit på kan jag konstatera att det finns mycket som engagerar.

På många platser har det pratats vattendirektiv, vad som händer där just nu och hur konsekvenserna kan tänkas bli för de som äger och brukar mark. Upphandlingsfrågor och ursprungsmärkning har också varit en het fråga, inte sällan kopplat till en lönsamhetsdiskussion.

Vi har haft fokus på de skogliga frågorna i Västra Götaland i år och på många ställen har de frågorna varit många och diskussionerna varit mycket givande. Äganderättsfrågor naturligtvis, då i form av bland annat det generella biotopskyddet, art och habitatdirektivet, elledningar, strandskydd och mycket mer. 

Självklart har det även pratats vilt; lo, varg, älg, hjort och vildsvin. Rovdjuren ställer till stor skada för djurägarna och klövviltet ställer till skada hos skogsägarna, därav diskussioner om hur vi bäst reglerar dem

Själv har jag fått frågor om den småskaliga vattenkraften på alla de möten jag deltagit på och hoppas bli lite klokare kring den frågan imorgon (läs fredag) då vi träffar Länsstyrelsen på ett av våra återkommande samrådsmöten.

Det är mycket roligt att få möjlighet att besöka era årsmöten. Det ger energi och inspel in i det fortsatta arbetet vilka frågor ni tycker är viktiga och som vi bör fokusera på.

Nu ser jag och mina styrelsekollegor fram emot att komma och besöka era kommungruppsårsmöten!

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com