Ordföranden K-G Svensson inledde mötet med att hälsa alla medlemmar välkomna. Inbjuden gäst var Elin Johansson, mjölkbonde från Torps Lantbruk i Månstad som pratade om sitt bloggande samt informerade om aktualiteter från regionstyrelsen i LRF Västra Götaland. Årsmötesdeltagarna lät sig väl smakas av smörgåstårta med tillbehör som avdelningen bjöd på.

Ordföfanden K-G Svensson avgick efter att ha varit verksam i lokalavdelningen i fyrtotalet år. Sekreterare Åsa Svensson avgick också ur styrelsen. Till ny lokalavdelningsordförande valdes Marie Louise Andersson, Alboga. Till nya styrelseledamöter valdes Ann-Christine Ceder och Jörgen Svensson. I styrelsen ingår även Conny Andersson, Lillemor Ljungberg, Ulrika Tornare och Carl-Olov Holmström. Ungdomsledamot är Gustav Svensson.

Lokalavdelningen planerar under kommande verksamhetsår att genomföra studieresa, grannsamverkan, kulturarrangemang, veterantraktorplöjning med mera.

Carl-Olov Holmström
Styrelseledamot Od-Alboga LRF-avdelning, co@lillegarden.se