LRF anser att det är onödigt. I stället bör samverkan mellan olika aktörer utvecklas och möjligheterna att hålla betesdjur förbättras. Möjligheten till nybyggnation av djurstallar är en viktig del. Områdesbestämmelserna i området och museinämnden anser att lagårdar som andra myndigheter anser vara lämpliga för djurhållning ska bevaras.

Skrivelse från LRF Västra Götaland och LRF Göteborg i frågan till Länsstyrelsen >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se