På bilden bakre raden från vänster Robert Larsson, regionchef, Anette Karlsson, uppsökande medlemskontakter i Västra Sverige för att lyssna in behov och erbjuda LRFs stöttning i näringspolitiska frågor, Mats Bergling, företagarutvecklare projektledare Landet runt (nationell integrationssatsning i gröna näringen), Petra Wirtberg, företagarutvecklare affärsmannaskapskurser och styrning i projekt LRF medverkar i samt kommungruppslyftet, Clara Hyltbäck, kommunikatör, gröna sidorna i Land Lantbruk och sociala medier samt ansvarig LRF på Ekocentrum i Göteborg, Erik Evestam, äganderättsexpert, Christer Jansson, vattenexpert.

Främre raden från vänster Janne Landström, jordbrukspolitik och viltfrågor, Jenny Nilsson, infrastrukturprioriteringar, intrångsfrågor och opinionsbildning för den gröna kolatomens position i samhället, Birgit Jönsson, intrångsfrågor kopplade till ledningar, lokalt stöd till förtroendevalda i Göteborg samt gåsprojekt, Yvonne Andersén, kommunikatör hemsidorna och lokalavdelningsstöd och regionstämman i Värmland samt eventsamordnare LRF Samköp, Anna-Lena Holm, regionstyrelsesupport, lokalavdelnings- och kommungruppsstöd i Västra Götaland, regionstämman VG, nyhetsbrevsredaktör, Sissi Fredberger, controller, stöd till de fyra LRF Ungdomsstyrelserna samt vattenfrågor och flyghavrefrågor.

Kontaktuppgifter till PORSonalen >>

Robert Larsson
Regionchef