Hemma på gården har det varit ett bra år. Avräkningspriset för våra grisar har varit gott, skörden var ok och det var även priserna. Som vindkraftsägare kunde man önska ett högre elpris, men när elfakturan skall betalas i verksamheten är det naturligtvis skönt med ett lågt elpris.

Adventstid betyder väntan och väntat är just vad vi gjort större delen av året. Vi har väntat på en Nationell Livsmedelsstrategi som aldrig verkar komma, och många lantbruksföretagare har väntat på sina stödpengar. Självklart har LRF Västra Götaland påtalat det oacceptabla i detta. Vi har haft kontakt med både Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid flera tillfällen. Det som oroar oss mest är att båda säger att de räknar med att problemen kommer kvarstå även under 2017. De har fortfarande stora problem med IT-systemet och pengarna som skall bekosta hanteringen är på snabb upphällning. Det är dags att Sven-Erik Bucht går till Magdalena Andersson och kräver mer pengar så att vi företagare kan få våra pengar. Det är orimligt att vi mitt i den digitaliserade världen vi lever i inte får våra pengar för att man inte kan fixa ett datasystem.

Västra Götaland skall bli fossiloberoende till 2030 och Länsstyrelsen har tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag på strategiska vägval för att vi skall nå dit. LRF Västra Götaland gavs möjlighet att ge sitt yttrande på förslaget. Vår grundsyn är att vi ser mycket positivt på framtiden eftersom vi vet att våra varor och tjänster kommer att vara en förutsättning för att lyckas med omställningen till en biobaserad ekonomi. Förslaget var till vissa delar bra, men till stor del fokuserade det på fel saker. Ett fokusområde berörde ”Klimatsmart och hälsosam mat”. Lösningen på det enligt förslaget var till stor del att äta mer vegetariskt. Vi anser att ett bättre begrepp hade varit att välja mat med omsorg. Vi vet ju att det går alldeles utmärkt att producera nötkött fossilfritt i Sverige.

Vi bjöd därför ut Kristina Jonäng, ordförande Miljönämnden Västra Götalandsregionen, Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör och Berit Mattson, miljöstrateg för livsmedel på Västra Götalandsregionen till Roy Andersson på Stora Överön för att visa ett praktiskt exempel på sådan produktion. De fick i verkligheten se den miljönytta mulen skapar samt att alternativen i den miljön är få och att marken då troligen skulle växa igen.

Jord- och skogsbrukarens roll i omställningen till en biobaserad ekonomi var bakgrunden till att vi tillsammans med Södra bjöd in samtliga riksdagsledamöter i Västra Götaland till Värö och Södra Cells anläggning. Vi ville visa och berätta om det moderna skogsbruket i Sverige. Tyvärr var det inte så god uppslutning, men vi hade en mycket bra dialog med de som kom.

Många av våra medlemmar drabbas av intrång av olika slag. Det kan gälla exempelvis vägar och elledningar. När det gäller elledningar är vår syn i LRF Västra Götaland att de skall grävas ner för att minimera intrånget för fastighetsägaren. Vi konstaterar också att det alternativet nästan alltid konstateras bli för dyrt när exempelvis Svenska Kraftnät gör sina beräkningar. Vi tycker att man behöver utveckla de samhällsekonomiska analyserna och ta hänsyn till ledningens hela livslängd samt att mark ur produktion innebär mindre yta att producera mat på eller för skog att lagra kol exempelvis.

Med anledning av detta träffade vi i höstas Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen och delar av hennes stab. Jag tycker att vi möttes av viss förståelse för våra argument även om de var tydliga med att de har regleringsbrev och lagar att följa och det är de som behöver ändras och att det är det vi behöver påverka. Någon slags avtryck gjorde vi nog tänkte jag när jag läste om den bonde i Skåne som nu i vinter fick rätt i att den föreslagna kabeln över hans mark skall grävas mer just med tanke på den påverkan det får för matproduktionen och miljön när det inte går att bevattna med modern teknik.

Skogen har vi haft extra fokus på under året och det kommer vi fortsätta med nästa år. Alla partier är överens om att vi skall ställa om från fossila råvaror till förnyelsebara. Då behöver vi producera mer och effektivare på vår mark. Samhället har en stor ambition när det gäller att skydda mark. Det avsätts mycket pengar för att skydda mer mark, tyvärr avsätts inte proportionerligt med pengar för att sköta den mark som skyddats, det är ett stort problem.

Idag gäller för skogsbrukaren frihet under ansvar ett koncept som fungerat mycket bra så här långt i Sverige. Skogsägare avsätter i dag helt frivilligt skog och det fungerar bra. LRF Västra Götaland förespråkar fullständig frihet när det gäller skydd av skog. När det gäller den skog som staten skyddar så är det idag som skogsägare svårt att veta vilken typ av skog de vill skydda eftersom de inte uppger vad de är intresserade av och i vilken omfattning. Vi skulle vilja se att de tydligare redovisade det och att det skulle få som konsekvens att de skogsägare som hade sådan skog som de var intresserade av att skydda då fullt frivilligt skulle anmäla den. Ett arbetssätt som skulle gynna alla.

Detta är ett axplock av vad vi gjort under året. Jag har haft förmånen att få delta på många spännande och utvecklande möten. Nobel Week Dialouge i Stockholm förra veckan där jag fick lyssna till inte mindre än sex nobelpristagare samt Patti Smith, äta middag hos biskopen i Skara stift, andra beslutsfattare, ja listan kan göras lång. Allra roligast och mest givande har dock de möten och samtal jag haft med er medlemmar varit. Det är det som sätter den verkliga guldkanten på mitt förtroendemannaskap.

Avslutningsvis så hoppas jag att ni får möjlighet att umgås med nära och kära, äta god mat och förhoppningsvis få tid över till att göra saker ni gillar som annars är svårt att hinna med.

Själv skall jag fira med min familj, äta gott och jag hoppas hinna lägga några tusenbitarspussel.

God Jul och Gott Nytt År!

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com