Svenska Kraftnät har genomfört samråd om ledningsflytt av en befintlig 400 kV-ledning nära Skogssäter i Trollhättan. Det rör få markägare varav några i Lilla Edets kommun. Oavsett antalet drabbas enskilda, enskilda som redan fått ta ett stort samhällsansvar för landets elförsörjning.

Det som mest upprör är hur andra myndigheter svarar på samrådet. Mycket stuprörstänk där svaren inte går ”utanför ramarna” och man funderar inte på alternativa lösningar.

Nej det är inte lätt att vara markägare.

Redogörelse för genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående flytt av befintlig 400 kV-ledning Borgvik - Kilanda vid Öresjö inom Trollhättans och Lilla Edets kommuner, Västra Götalands län >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se