Måndagen den 23 januari genomförde LRF Borås kommungrupp sitt årsmöte. Kvällens tema var ”Krisberedskap”. Krister Lankinen, krisberedskapssamordnare i Borås Stad berättade om:

  • Grunderna i kommunal krisberedskap (se bild om möjliga extraordinära händelser i Borås Stad).
  • Hur arbetar vi i Borås? Varje enskild person ska klara 72 timmar i kris, ”Om vi övar för det värsta så klarar vi även stormar”. Hemvärnet utgör 50 % av försvarsmakten.
  • Samverkan, framtid och beröringspunkter med LRF. Här kommer dialogen att fortsätta med bl a LRF i Borås.

Kommungruppen i Borås kännetecknas av engagemang, stolthet och är kända i både stadshuset och via Borås tidning; reportage och debattartiklar. Läs gärna verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 på Borås hemsida.  En motion klubbades till regionstämman som bl a yrkar på matråd i skolorna samt utvidgade kontakter med högskolor i frågor kring mat och klimat.

Undertecknad berättade om LRF regionens arbete, prioriterade verksamhetsmål. En livlig diskussion tog upp mjölkpriset, översvämningsåtgärder i Viskan, hur gör vi för att medlemmar ska veta vad kommungruppen gör, dumpade bilar, viltskador, lokalavdelningens framtida roll.

Efter fem år som engagerad och drivande ordförande så lämnar Monika Hermansson Friedman över stafettpinnen till Mats Englund. Monika kommer att finnas kvar som ledamot i styrelsen.

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com