Annika Qarlsson (c), Sten Bergheden (m) och Lars Tysklind (l) har alla debatterat mot miljöminister Karolina Skog. De har krävt att regeringen går in och ger ett andrum för alla verksamheter i väntan på att regeringen lägger förslag om enklare prövningsregler. Något som såväl riksdagen som energikommissionen krävt.

Miljöministern gav dock tydliga svar: Hon och regeringen tänker inte agera utan ser det som en självklarhet att Länsstyrelserna fortsätter med sitt tillsynsarbete. Verksamheterna får alltså fortsätta kämpa på och hoppas

För LRF är detta oacceptabelt. När det nu står klart att det finns en stark förankring kring ett nytt regelverk är det högst rimligt att processerna stannar upp i väntan på detta. Annars kommer ju liknande verksamheter att hanteras helt olika, beroende på när de fastnade i tillsynsnätet.

Samtidigt har myndigheterna nu fått mer pengar till denna tillsyn.

Den som vill lyssna på debatterna finner dem här:

http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/tillstandsprocessen-for-smaskalig-vattenkraft_H410172

http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/moratorium-for-omprovning-av-smaskalig-vattenkraft_H410232

Vi påminner också om de reportage som vi gjort från några av de drabbade personerna. De reportagen hittar du här:

www.lrf.se/vattenforetagare

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se