Inte minst de gamla bilarna väckte stort intresse då några av deltagarna var eller hade varit deltidsbrandmän. Det var ändå bara en del av museets vagnpark som fanns i den tidsenligt (1940–1950 talet) inredda lokalen. Många fordon är förrådsställda på grund av utrymmesbrist. Man kunde också studera motorsprutor, hjälmar, kläder och en mängd andra föremål med brandanknytning inte minst inramade foton på väggarna. En tidsenlig "glidstång" från andra våningen kunde också prövas, men bara en av besökarna vågade sig på den.

I en anslutande hall fanns ett par ambulanser utställda, bland annat en gammal hästdragen sjuktransportvagn där man nog inte fick vara alltför sjuk om man inte skulle komma fram till lasarettet i sämre skick än man var innan resan påbörjades. En fint renoverad och förlängd Volvo PV fick representera 1950-talet med en "patientdocka" på båren. Besökarna förstod att det krävts massor med ideellt arbete och kostnader för att uppföra och sammanställa allt detta.

Efter museibesöket kunde deltagarna värma upp sig med kaffe och god macka i kaféet bredvid, serverade av Puttes hustru Annicka innan man tog sig an årsmötesförhandlingarna. Deltog med inlägg gjorde också Petra Wirtberg som är företagsutvecklare på LRF och Karin Blomstrand från Studieförbundet Vuxenskolan.

Eric Johansson
Sekreterare LRFs kommungrupp i Trollhättan, eric.vera@telia.com