Nu väntar vi bara på att det skall märkas ute på gårdarna för våra medlemmar.  Att strategin syns i lagar och föreskrifter och myndigheters regleringsbrev. Medlemmarna är redo att öka sin livsmedelsproduktion. Vi har förutsättningarna i form av rent vatten, gott om mark och duktiga företagare att producera mat till många fler än bara Sveriges befolkning.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com

Mål för livsmedelsstrategin fram till 2030 >>

Intressant om livsmedelsstrategin från livsmedelsföretagarnas VD Marie Söderqvist >>