Deltagare var ordförande och styrelsemedlemmar från LRF, LRF Ungdomen, Arla Foods, Landshypotek Ek förening, Lantmännen, Norra Skogsägarna, Södra Skogsägarna m fl.

Dessa två dagar hade varsitt tema, "Digitalisering" och "Ungdomar inom kooperationen". Forumet bestod av föreläsningar, dialoger och praktiska tester av olika digitala verktyg.

Tisdag

Tisdagen inleddes av Helena Jonsson, förbundsordförande LRF som välkomnade oss.

Vi fick därefter lyssna till Joakim Jardenberg som föreläste om "Digitaliseringens kraft i att utveckla samhället och affärer". Joakim visade tre olika filmsekvenser som visade hur utvecklingen av det digitala samhället har påverkat människor och kommer att fortsätta påverka. En av sekvenserna handlade om Dagny, en dam som är 104 år och ville ha någonting att göra, så hon såg till att lära sig hur en dator fungerar för att kunna blogga då hon fyllt hundra. En, vad jag skulle kalla det riktig krutgumma!

Digitala verktyg som används genom mobil, surfplatta eller dator kommer ha större och större betydelse i samhället i framtiden. I utbildningssyfte, kommunikation och underhållning.

Vi fick bland annat lyssna till Peter Annas från Lantmännen som berättade om Lantmännen och Dataväxt nya digitala system för lantbruk. De har tagit fram LM2 som ska vara en plattform för lantbrukaren där all data som rör gårdens åkrar, spannmål, foder och inköp med mera ska finnas tillgänglig och lätt att överskåda och använda sig av i sitt moderna jordbruk.

I fikapausen satt vi tillsammans med Peter Borring, ordförande LRF Östergötland, som är en mycket inspirerande person med många kloka tankar.

På kvällen åt vi middag och blev slumpmässigt bordsplacerade. Frida och Johan hade bordsgrannar från Äppelriket Österlen Ek Förening, Arla Foods, LRF Kommunikation och Christoffer Rinman som är den nye VDn för Bygruppen. Maja och Susan satt vid samma bord tillsammans med Lars-Ove Johansson från LRF Sydost och Stefan Olofsson som är styrelseledamot i Norra Skogsägarna. Catrin satt med Lars Westman som är medlemschef på Norrmejerier, Anders Roman som är styrelseledamot i Södra Skogsägarna och Anders Holmestig, chef över Utveckling & Analys på LRF.

Onsdag

Onsdagen inleddes med att vi fick lyssna på Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen. Han pratade om vikten av att valberedningarna bör bli ännu vassare i arbetet att rekrytera nya förtroendevalda.

Debattpanel med unga företagare som är inom kooperativ och inte är inom kooperativ. Resultatet från debatten var att det är viktigt att hitta och rikta in sig på ämnen för att hitta fler unga som vill ansluta sig till kooperativ samt att det är viktigt att kunna debattera för sina frågor, inte ta över en post och bli som resten, alla har blivit valda för de har fått ett förtroende för sin fråga, inte för att fortsätta i samma fotspår.

Avslutningsvis innan lunch och avresa fick vi lyssna till fyra olika seminarier som alla hade temat "Verktyg för att främja ungdomars deltagande och engagemang".

LRF Västernorrland berättade om sitt program "Unga ledare" som utbildar ungdomar med potential att bli förtroendevalda inom de gröna näringarna. Lantmännen berättade om en liknande utbildning men som då endast är för ungdomar inom den egna organisationen. Naturskyddsföreningen berättade om sitt ideella traineeprogram för ungdomar som ska hjälpa dem att rekrytera fler ungdomar till kooperativet.

Det fjärde seminariet handlade om Ungas engagemang i USA, där forumets moderator Angeli S Hederberg berättade om hur valet i USA upplevdes bland amerikanerna vilket ledde till en reflektion över vad aktivism och rörelse/kooperativ har för olika skillnader och vad de olika inriktningarna kan ta till sig från varandra för att hitta nya unga medlemmar som vill påverka framtiden men ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Tack

Vi vill tacka för att vi fått vara med på dessa två dagar. Det har varit intressanta ämnen och det har getts mycket utrymme att diskutera med de övriga deltagarna. Känns som en stor möjlighet för oss att träffa exempelvis styrelseordförande från de olika kooperativa företagen. 

LRF Ungdomen Skaraborg
Styrelsen/Frida Andersson, hildafrida91@gmail.com