Konferensen är en samlingsplats för personer som jobbar med växtodling på ett eller annat sätt, säljare, rådgivare, forskare, specialister m fl. Den symboliserar även ett avslut för det växtodlingsår som gått och uppstart på ett nytt.

Mycket av innehållet är riktat till rådgivare och säljare, som de sedan ska använda i sitt jobb när de kommer ut till oss praktiska brukare. Men som lekman i denna värld kan jag se att det finns mycket intressant som kommer att komma ut till oss. T ex hur det egentligen går till att ta fram en ny vetesort, det tar minst 10 - 11 år från att en sort börjar utvecklas tills den når oss odlare.

Ett ämne som diskuterades var, hur går det med glyfosaten? Som det ser ut nu så får vi använda den i år och med största sannolikhet i framtiden också men inte så vit och brett som förr, fönstret för användning kommer troligtvis minskas, användning för nedvissning kommer troligen förbjudas med tanke på de restmängder som hittas i spannmål, framförallt i Sydeuropa.

Användningen av glyfosat för privatpersoner är under översyn och kommer med största sannolikhet att totalförbjudas eller kraftigt begränsas. Kemikalieinspektionen har ett särskilt uppdrag att analysera behovet, uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2017.

Här nedan är några fler ämnen som diskuterades:

All dokumentation finns Uddevallakonferensen >>

I huvudet på en växtförädlare - Tina Henriksson >>

Vad händer med glyfosat? - Peter Bergkvist >>

Johan Rydberg
Ordförande Försök i Väst och styrelseledamot LRF Värmland, johanrydberg@icloud.com