Vid ett möte i denna vecka uppmärksammade personal på Länsstyrelsens viltavdelning mig på två saker som jag vill lyfta vidare lite bredare.

Rovdjursstängsel

Länsstyrelsen uppger att det finns gott om pengar för att ge stöd till rovdjursstängsel och att budgeten ska räcka till att ge stöd i större delar av länet än vad Länsstyrelsen själva tidigare antagit. Vill du veta mer finns information här >>

Rovdjursinventering

I alla de diskussioner om jakt efter varg och lo som LRF har med Länsstyrelsen hämmas vi av att vi har så osäkra inventeringsresultat. LRF har, vilket nog är bekant, en hel del synpunkter på att Riksdagen och Naturvårdsverket försatt oss i en ”omöjlig” situation där kraven på inventering är orimliga. Detta är något vi jobbar på att förändra. Men, ända tills vi löst det kvarstår att vi är oerhört beroende av många inventeringsobservationer om vi alls ska kunna förvalta våra lo- och vargstammar.

Jag vill därför uppmana alla som på ett eller annat sätt uppmärksammar rovdjur eller spår av dem att anmäla detta till Länsstyrelsen så att de i sin tur får en samlad och komplett bild av rovdjursförekomsten i länet. Det vi får ut av detta är förbättrade möjligheter till en klok förvaltning. Uppmärksammar du rovdjur eller rovdjursspår kan du kontakta någon av Länsstyrelsens rovdjursspårare >>

Ronny Johansson
Vice ordförande LRF Västra Götaland
, 070-658 58 75, ronny.b.johansson@gmail.com