Undertecknad och vår regionchef Robert Larsson bemannade en monter i Vara Konserthus entré, som gav många bra mingelkontakter. Sammantaget verkar kommunerna ha koll på våra gröna näringar via kontakter med kommungrupperna. De från näringslivet var nyfikna vad vi kan bidra med.

Vår ordförande, Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland, fanns med i en paneldialog under eftermiddagen på temat ”Tillväxtbranscher och nya jobb i Skaraborg”. Hon valde att visa vår fantastiska LRF film "Tillsammans får vi landet att växa" i sin inledning.

Resonemanget i paneldialogen snurrade inledningsvis kring digitalisering, besöksmål, vikten av att kunna flyga till Skaraborg, fast Volvos Oskar Falk tycker att bilar är ett bra transportmedel.

Kompetensutveckling; behov finns av yrkesbytarutbildning (mellan 19–29 år) för gröna näringar. Men även högskoleutbildningar är viktiga framåt då det sker en stor teknikutveckling inom branschen.

  • Vad kan vi lära oss av turistnäringen: Samverkan och transparens, tänk bort kommungränser.
  • Vad kan vi lära oss av den gröna näringen: En ökad omsättning med 1 miljon kr ger 2,51 nya jobb (näringslivet i stort ger den omsättningen 1,42 jobb). Det gröna näringslivet kan bidra med lösningar på att nå ett fossilfritt samhälle, livsmedel och material med den gröna cellen som utgångspunkt.
  • Vad kan vi lära oss av Jula: Tänk kund, kund, kund, var aldrig nöjd fast det går bra!
  • Vad kan vi lära oss av Volvo: Tänk produkt, produkt, produkt med kunden i bakhuvudet!

Avslutningsvis fanns en bred samsyn kring att politiken ska skapa långsiktiga förutsättningar, förenkla tillståndsgivning, bra kollektivtrafik, samverka över kommungränser samt se till att en stark äganderätt bibehålls.

Program för Skaraborgsdagen >>

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com