Den går fortfarande att överklaga. Byggstart kan bli nästa år men det är beroende på hur tungt eventuella överklaganden väger.

Övriga delar av E20 befinner sig i olika faser. Mer info finns på Trafikverkets hemsida >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birigt.jonsson@lrf.se