Det blev några förändringar i styrelsen. Som ny ordförande valdes Tina Dahl. Elin Johansson och Karl-Johan Henriksson fick hedersutmärkelse som LRFs ambassadör för integration i Tranemos gröna näringsliv. Vi tackade Bengt för sin tid som ordförande samt Mari-Ann Andersson, Martin Larsson och Yngve Larsson för sin tid i styrelsen.

I år kom Pernilla Kronbäck och Tony Hansen, kommunstyrelsens nya ordförande, och berättade om sitt arbete i Tranemo kommun och hur de jobbar för att främja de gröna näringarna.

Elin Johansson sitter med i LRFs regionstyrelse sedan ett år tillbaka. Hon berättade om deras arbete och vilka frågor som är aktuella just nu, bland annat:

  • Kommungruppslyftet är tänkt att stärka samarbetet med politiker för att få en bättre kontakt och ha möjlighet att kunna påverka mer.
  • Viltskador i skog och mark är alltid en högaktuell fråga. Det är inte enbart vildsvin som är ett problem utan även bland annat hjort och älg kan orsaka stora skador i skogen. Alla lokalavdelningar har under året fått erbjudande om stängsel att sätta upp på en provyta för att se skillnader på betat och inte betat.
  • I framtiden kommer det bli fler webbaserade möten.
  • Regionstämman närmar sig och flertalet motioner har redan inkommit till stämman, så det är ett stort arbete framöver.

Roland Haraldsson berättade om Sportvagnsträffen på Hofsnäs, från idé till succé. Det var ett väldigt intressant föredrag som framförallt gav många nyttiga tankar och idéer inför kommande Matens Dag arrangemang. Det är viktigt att tänka rätt från början, med allt från logistik, mat, tema, marknadsföring, kostnader och partners med mer. Sen är det viktigt med uppföljning efteråt till exempel via enkät för att få veta vad alla besökare och utställare tycker om arrangemanget och vad som kan göras annorlunda.

Att de lyckats genomföra sportvagnsträffen är tack vare partners och sponsorer, men väl på plats är det alla eldsjälar, volontärer och funktionärer som ska ha ett stort tack, avslutade Roland.

Caroline Dahrén
Tranemo kommungrupp, Caroline.Dahren@hushallningssallskapet.se