För att guida oss genom dagen var LRFs expert, Sofia Björnsson, på plats. Sofia gav oss en utblick i hur de olika ländernas jordbruk ser ut och inte minst vilka tongångar som hörs i korridorerna. Det känns långt till 2021 men tiden går fort och det gäller för oss att vara så väl förberedda som möjligt.

Just för stunden kunde vi dock konstatera en rad händelser som sannolikt kommer påverka resultatet. Trump är ny president i USA, Brexit, val i Frankrike och Tyskland samt val till Europaparlamentet och tillsättandet av en ny EU-kommission är några sådana händelser.

Även om vi är i ett tidigt skede och mycket kommer hända kommer flera av våra ställningstaganden sannolikt vara kopplade till förslag om förenkling, miljö- och hållbarhet, riskhantering, ägarskiften och våra företags förmåga att hantera marknadsförändringar.

Slutdiskussionen vid vår branschdag handlade till stora delar om vikten av stabilitet, regelförenklingar, nya sätt att ägarskifta och djurersättningar som driver produktion. LRF kommer via vårt arbete i Bryssel och nationellt ta ett ansvar för helheten.

Utåt handlar det i mångt och mycket om att bygga allianser medan vi internt kommer föra diskussionen mellan regioner, branscher och ungdomar med målsättningen att förankra våra positioner så väl som möjligt, det är således inte den sista branschdagen i ämnet.

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, peter@majblommegarden.se