LRF har lämnat svar på det senaste samrådet >>

Vi är väl medvetna om att vilken lösning som LRF än förordar kommer det att bli bekymmer för boende och lantbrukare.

Det verkar som Trafikverket bestämt sig för sträckningen som ni kan se på bifogade länkar. Från LRFs sida befarar vi att det kommer att bli bekymmer med den stora andelen 1+1 väg. Att det inte blir 2+2 väg eller motorväg hänger troligen samman med anslaget för E20. Känns som snålheten bedrar visheten.

Som framgår av LRFs yttrande är vi bekymrade för hur det mindre vägnätet ska underhållas och trafiksäkerheten när den tunga trafiken förväntas öka.

Trafikverkets allmänna info Vårgårda-Vara ska bli 26 km mittseparerad landsväg, varav cirka 7 km med 2+2-väg i ny eller befintlig sträckning. Resterande 19 km ska byggas i befintlig sträckning och minst 8 km av denna sträcka ska bli 2+2-väg, det vill säga två körfält i vardera riktningen med mitträcke.

Här finns samrådsunderlag och animering av hur vägen ska dras >>

Stefan Aldén, 070-531 21 86 och Jonas Pettersson, 0737-77 16 90 , ordförande i kommungrupperna i Vara och Essunga är väl insatta i frågan.

Birgit Jönsson
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se