Vi har träffat Lars Tysklind (L), Emma Nohrén (MP), Petra Ekerum (s) samt Jimmy Åkesson (SD) under hans genomresa genom länet.

Det har varit regelrätta möten men också gårdsbesök. Fokus har legat på att lyfta medlemsnära frågor, såsom vattendirektivet, problematiken med luftburna kraftledningar men också livsmedelsstrategin. Det har också handlat om att visa svenskt lantbruk för politikerna som kanske kommer från andra branscher.

- Vi har haft många bra diskussioner och vi har också visat på vilka konsekvenser politiska beslut kan få ute hos våra medlemsföretag säger Monika Didriksson, ledamot i LRF Västra Götalands regionstyrelse.

Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se