För att kunna finansiera ett treårigt projekt så söker vi nu medel från olika håll, bland annat länsstyrelsen och ett antal kommuner.

Rapporterna om gässens skadeverkningar är många på båda sidor om riksgränsen. Projektet syftar till en väl fungerande jakt och andra sätt att minska populationen, samverkan, kunskapsöverföring, förståelse från allmänheten med mera.

Søknad - Interreg Sverige-Norge >>

Bifallsbeslut: Projekt: Förstudie Bärkraftig Gåsförvaltning >>

Har du synpunkter och åsikter hör gärna av dig till mig.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se