Inspirationsdagen ingick i projektet ”Mera ekologiskt” som är ett treårigt projekt där LRF tillsammans med Länsstyrelsen, Ekologiska Lantbrukarna och Rådgivarna Sjuhärad ingår. Syftet med projektet är att öka produktionen av ekologisk spannmål och nötkött i vår region för att ta marknadsandelar från importen som är stor i det ekologiska segmentet. Vi ser potential hos våra lantbrukare och tror att det finns stora möjligheter till produktionsökning.

På inspirationsdagen deltog ett 20-tal tjänstemän. Bland annat talade Cecilia Ryegård från Ekoweb, som berättade om den enorma tillväxten på ekomarknaden som inte tycks avstanna. Det är viktigt att förstå att det är en global trend menade Cecilia, och att Sverige faktiskt var ganska sent på bollen. Globalt är frukt och grönt samt mejeri de största sektorerna där eko vinner marknadsandelar. Andra starka trender som spås är glutenfritt och vegankost. Man ser en stor ökning av ekologisk produktion i flera stora jordbruksländer som Tyskland, Frankrike och Storbritannien och flera länder har fått EU-stöd för att genomföra projekt som syftar till ökad ekologisk produktion – däribland Danmark. I Frankrike har det nyligen gjorts en stor studie som visar att allmänheten är mer benägen att lägga pengar på livsmedel än tidigare, detta på bekostnad av konsumtion av elektronik.

Den ryska marknaden för eko ökar kraftigt och Kina är den fjärde största ekomarknaden i världen.

Omställningen till eko i Västra Götaland och även i hela landet verkar ta fart under kommande år och mejerierna ska enligt uppgift från flera håll plocka in ca 100 nya ekoleverantörer under året.

Nästa steg i ekoprojektet i Västra Götaland blir diskussionskvällar på några platser i länet under februari och mars. På dessa kvällar vill vi locka konventionella producenter som funderar på att ta steget till eko. Det kommer att delta framgångsrika ekoproducenter som berättar om sin produktion och våra rådgivare finns på plats med färska bidragskalkyler och gedigen kunskap om omläggning. Kontakta Jenny Nilsson, jenny.nilsson@lrf.se eller 054-54 52 62 om du vill veta mer om diskussionskvällarna eller kanske om ekoprojektet i stort.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige