Vi har sedan i höstas bytt upplägg på det som tidigare var ordförandeträffar vår och höst och provar nu att differentiera träffarna något. På lokalavdelningsträffarna bjuds numera hela styrelserna in och det är glädjande att det från de flesta lokalavdelningsstyrelser kommer minst två personer. Träffarna har varit relativt välbesökta och vi har nått totalt drygt 100 förtroendevalda.

Ämnen som stod på agendan var:

 • Motioner till regionstämman och regionstämmans upplägg
 • Vad LRF åstadkommit under 2016
 • Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar
 • Lägesrapport ang vattendirektivet och dess fortsatta arbete
 • Ny ledare för LRF vid riksförbundsstämman
 • Utbildningsmöjligheter via SV
 • Deltagarnas egna frågor

Kvällarna har alla varit givande och tonvikten har legat på dialog med de förtroendevalda som varit på plats.

Motioner till regionstämman och regionstämmans upplägg

Diskussionerna rörde sig i huvudsak omkring stämmans upplägg och hur man kan göra den attraktivare. Ett starkt önskemål är att på något sätt effektivisera motionshanteringen. Men som samtidigt konstaterades så är just motionshanteringen, i pleni, ett av de viktigaste demokratiska verktygen vi har. Många konstaterade att kvalitén på motionerna lämnar en del övrigt att önska och det framfördes förslag på att skapa ett formulär som kan underlätta att skriva en motion korrekt. På LRFs hemsida finns en sida om  Att skriva en motion >>

Det samtalades även kring att ibland kanske årsmötena är för välvilliga i att släppa igenom motioner utan att ifrågasätta om det verkligen är en motion som är den lämpligaste formen. Många gånger kan en skrivelse (eller ett enkelt mail) till regionstyrelsen vara både snabbare och effektivare väg att komma fram med sitt önskemål. Det kom även fram förslag på att vända på schemat på stämman och ta motionshanteringen först och valen sist. 

Vad har LRF åstadkommit under 2016?

Framgångar 2016 >>

Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar

Dialogen runt lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar rörde sig runt hur systemet är uppbyggt.

I dag gäller detta:

 • 15 kr per medlem (för att hålla en styrelse)
 • 750 kr i aktivitetsersättning för aktivitet som varit med i Land Lantbruk (Mitt i byn)
 • 600 kr aktivitetsersättning för aktivitet som ej varit med i Land Lantbruk (Mitt i byn)
 • 1 000 kr för inskickad valrapport (nytt för 2016) senast 14 december

Aktiviteterna stäms av för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2017 och utbetalas i september 2017.

Tillsammans med deltagarna vände och vred vi på det faktum att många inte vill sänka ersättningarna till lokalavdelningarna samtidigt som det konstateras att allt mer arbete utförs på kommungruppsnivå. Därmed aktualiseras också frågan om större behov av ekonomisk stöttning till kommungrupperna.

Vi pratade också om att postala utskick är oerhört dyra och här kan både lokalavdelningar och kommungrupper välja själva hur de vill annonsera sina aktiviteter till medlemmarna. Både sms och mail är idag vedertagna kommunikationsvägar och ger minst lika bra uppslutning som pappersutskick. Men till en betydligt rimligare kostnad. 

Utbildningsmöjligheter via Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Representanter från SV deltog på alla tre träffarna och många av deltagarna kunde själva berätta om intressanta studiecirklar som de genomfört i sina lokalavdelningar. Många har tagit motorsågskörkort via en studiecirkel i SV och nu ryktas det även om att det ska införas körkort för röjsåg på liknande sätt.

LRF har tagit fram studiematerial som lämpar sig utmärkt att lära sig tillsammans i t ex sin lokalavdelning;  Skogens vatten, Vilt i balans och När andra vill ta över din mark, är några av de ämnen som är extra aktuella. Utbudsblad SV/LRF våren 2017 >>

Kontakta gärna ditt lokala SV-kontor för mer information. 

Övrigt

Det var även många frågor och ämnen som kom upp under de tre kvällarna som vi har lovat att återkoppla till er deltagare om i Nyhetsbrevet. Vi återkommer om dessa ämnen de kommande veckorna. Så håll utkik i nyhetsbrevet och tipsa gärna andra LRF-are om att meddela sin mailadress så de också kan hålla sig uppdaterade om senaste nytt i LRF VG. 

hemsidan kan man nu kontrollera sina uppgifter och även ändra dessa. Eller kontakta medlemsservice@lrf.se och meddela mail och mobilnummer (glöm inte medlemsnumret).

Ingrid Pettersson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, ingrid.pettersson.3@gmail.com