Det har vi inte! Det avtal som fanns är uppsagt sedan många år. Det råder lite av djungelns lag när det ska grävas för el, vatten och avlopp. Är mer en berörd så gå ihop för att bemöta motparten. Lusläs avtalen som presenteras. Alla vill komma fram så billigt som möjligt. Tyvärr beter sig ofta kommunerna dåligt, man kunde tro att de skulle veta vad som gäller.

Personalen på LRF deltar självfallet på samråd om så önskas. Kommungrupperna har ofta erfarenhet och kan även de hjälpa till.

Nr det gäller bredband så rekommenderar vi bara det avtalet som LRF Konsult och Coompanion tagit fram.

Markupplåtelseavtal – Optofibernät >>

Tänk på att när väl entreprenören jobbar att du direkt meddelar när de gör något som inte är reglerat i avtalet. Fotografera och för anteckningar under arbetets gång så du har på fötterna om du behöver kräva ersättning för skador.

Extra överenskommelser med entreprenören ska alltid vara skriftliga.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se