Vad gör LRF för nytta för just din gård? Vi i regionstyrelsen har ett jobb som aldrig kommer att ta slut, att informera våra riksdagspolitiker i Västra Götaland om hur viktigt det är med de gröna näringarna i länet. Vi tror på att den personliga kontakten ger resultat.

Lika viktiga är kommungrupperna i arbetet mot kommunpolitiker, det är där vi oftast ser resultaten. Därför har våra träffar med förtroendevalda under hösten varit viktiga då vi fått reda på vad som händer i kommunerna.

Äganderätten är det viktigaste vi arbetar med och det är för er som äger mark och skog. För ska vi lagstifta allt som ska göras i skogen kommer ingen att vilja äga skog i framtiden. Skogen förvaltar vi för framtiden. Det ska finnas en framtidstro hos dem som vill ta över våra gårdar och då måste skogen kunna brukas.

Strandskyddet och vattenskyddsområden liksom klövviltsskador kan drabba skogsbruket hårt. Det är några saker som vi jobbar med. Tillsammans med kommungrupper, regionstyrelse och riks bevakar vi frågor som drabbar dig. Den styrkan som finns hos LRF kommer vi långt med.

Katarina Johnsson
Dals Långed, ledamot regionstyrelsen LRF Västra Götaland, kjohnsson@live.se